Stora Enso stallpellets
Stora Enso stallpellets

Sjuka ställen man sovit på.

Av Ulrika Okategoriserade

Att tävla innebär ofta övernattning. Vi försöker undvika det om det går. Mången gång har vi gått upp kl 04 för att få sova hemma. Vi har till och med gjort nattkörningar för att slippa sova borta i onödan. Nå, under åtta år i tjänst…