Stora Enso stallpellets
Stora Enso stallpellets

Man kallar mig bloggerska och sprider lite lögner.

Av Ulrika Okategoriserade

Angående turbulensen sedan den där bilden. Man kallar mig “bloggerskan” för att förminska mig (jag brukar själv säga bloggare bara, känns lite förlegat att poängtera könstillhörighet), och påstår samtidigt att jag är kvinnoförtryckare. Att säga bloggerska istället för bloggare säger mer om deras kvinnosyn än…