Stora blodmasken ökar dramatiskt -sedan träckproven infördes.

Stora blodmasken ökar dramatiskt -sedan träckproven infördes.

Posted by Ulrika in Djursjukvården, Gårdsliv 28 feb 2020

För länge sedan var avmaskningsmedel för hästar receptfritt. Vi åkte till Apoteket och köpte bara.

Enkelt och okomplicerat.

Sedan infördes kravet på träckprov för att få köpa ut avmaskningsmedel. Skälet var att forskarna sett att avmaskningsmedlen börjat avta i effekt, det hade börjat utvecklas en resistens.

Vi skulle nu inte bara avmaska hästar hur som helst, utan enbart avmaska de som verkligen behövde avmaskas.

Och det låter ju bra. Men nu har det upptäckts att förekomsten av stor blodmask har skjutit i höjden sedan träckproven infördes. Forskare vid SLU har plockat träck på gårdar och studerat saken.

1999 hade bara 15% av alla gårdar stor blodmask, nu finns den på 61 % av de undersökta gårdarna!

HIPPSON publicerade en text om saken imorse.

Hippson uttrycker sig dock lite luddigt om vad exakt som fått stora blodmasken att öka. Om jag inte själv hade pratat med en foderspecicalist om just detta helt nyligen hade jag nog inte förstått.

Här är ett försök försök till förtydligande: när vi gör träckprov visar den förekomst av vissa maskarter, bland annat blodmask, som finns i varianterna lilla och stora blodmasken.

Förekomst av stora blodmasken, som är farligare för hästen än den lilla, syns inte utan vidare i träckprovsanalysen.

För att stora blodmasken ska synas måste du beställa en odling. En odling kostar lite extra, och jag tror att många inte gör den där odlingen.

Många struntar kanske i att göra träckprov helt och hållet.

Så här: Lotta har ett par hästar. Hon gör träckprov för att man måste, men hon tror inte att hästarna har stora blodmasken, för det har de aldrig haft förut, så hon sätter inget kryss i rutan för odling.

Den nya hästen som kom i augusti tänker inte Lotta på.

Hennes stallkamrat Tina gör över huvud taget inte träckprov längre, för hennes häst har knappt visat maskförekomst alls de senaste åren.

Det är bara onödiga pengar, tänker Tina. Och inte heller Tina tänker på att den där nya hästen kanske kan ha fört med sig något.

Och hon som kom med den nya hästen, hon hade inget avmaskningsmedel hemma när hon skulle flytta, och det går ju inte bara att köpa hur som helst längre.

Hennes häst gick på bete med fyra främlingar under sommaren, men det gick lite fort allting med beslut om flytt och så. På hösten gör hon visserligen ett träckprov, men inte heller hon kryssar i rutan för stor blodmask.

Det där var bara ett tänkt exempel. Det finns förstås fler skäl till att parasiter sprids.

Många hästar på liten yta, att man inte putsar beten, om sommaren är torr eller fuktig och att ha hästarna på samma yta året om är säkert bidragande till att parasiter sprids.

Jag har inte medicinska kunskaper, så jag ska inte skriva för mycket.

Men jag funderar ju nu på varför odling av stora blodmasken varit frivillig, varför den inte bara görs?

Studierna blev klara 2019. Man kan undra varför det blir känt för allmänheten först nu.

Innan det här är utrett och forskarna och veterinärerna bestämt sig för vad som ska göras kan vi väl ändå enas om att göra träckproven.

OCH ATT KRYSSA I RUTAN FÖR ODLING AV STORA BLODMASKEN!

Kommentarer från Facebook