Stora Enso stallpellets
Stora Enso stallpellets

Svett och drama på Strömsholm!

Av Ulrika Tävlingsliv.

Det är lite svårt att säga när den här tävlingen började. Förberedelserna pågick länge och utmynnade i ett litet kaos. Mitt i Sagas stundande studentexamen inklusive mottagning hemma, utspring dagen därpå och ett allmänt omöjligt schema skulle årets Strömsholm få plats. Dagen innan utspringet kom…