Stora Enso stallpellets
Stora Enso stallpellets

Tävlingsliv.

Svett och drama på Strömsholm!

Av Ulrika Tävlingsliv.

Det är lite svårt att säga när den här tävlingen började. Förberedelserna pågick länge och utmynnade i ett litet kaos. Mitt i Sagas stundande studentexamen inklusive mottagning hemma, utspring dagen därpå och ett allmänt omöjligt schema skulle årets Strömsholm få plats. Dagen innan utspringet kom…