Händelserna på hästgården - Boka här
Händelserna på hästgården - Boka här

Gårdsliv

Länsstyrelsen och jag. En kafkahistoria.

Av Ulrika Gårdsliv

Varning, det här är långt. Långt och tradigt! Det handlar om hur liten den enskilda medborgaren är gentemot en myndighet, hur myndigheten kräver allt av medborgaren men inte kan sköta sitt eget uppdrag inom rimlig eller ens lagstadgad tid. Det handlar om hur man vid…