Ridsporten ignoreras som vanligt. Kräv att ridskolorna får krisstöd!

Ridsporten ignoreras som vanligt. Kräv att ridskolorna får krisstöd!

Posted by Ulrika in Okategoriserade 27 aug 2018

Ridskolorna får inte något extra Lok-stöd för de stora kostnadsökningar som den stora torkan orsakat.

“Det finns inte särskilda skäl” säger idrotts- och socialminister Annika Strandhäll.

Då undrar jag, vilka är de särskilda skäl som krävs?

Om någon annan stor SPORT som omfattar många barn och unga, till exempel fotboll, drabbades av en naturkatastrof som gjorde det ekonomiskt svårt eller omöjligt för klubbarna, skulle det ordnas någon form av stöd då?

Tillåt mig gissa att det skulle skjutas till pengar!

Bönderna har höjt sina priser på foder kraftigt, därför att de måste och kan. Det får man ha förståelse för.

Svenska köttproducenter får ekonomiskt stöd av regeringen. Krispaketet omfattar 1,2 miljarder till dem som har kor och får.

Ytterligare 60 miljoner ska stötta köttdjursproducenterna i form av sänkta priser på veterinärbesiktningar.

Sedan finns det 700 miljoner till, pengar som LRF vill ska gå till andra inom jordbruket och “inte enbart till lantbrukare med djurproduktion”.

Men hästnäringen nämns ingenstans!

Som vanligt mobbas hästnäringen ut i det att den inte fullt ut räknas som jordbruk -och inte heller fullt ut ses som sport.

Dessutom det lilla ”handikappet” att vi är en sport och fritidssysselsättning som mest tjejer och kvinnor håller på med.

Vi faller mellan stolarna! Varje gång!

Att rida på ridskola anses redan nu dyrt, men om ridskolorna skulle göra som foderproducenterna och höja priserna kraftigt kommer det garanterat leda till ett stort tapp av kunder.

En ridskola i Nyköping stänger (många privatstallar har redan gjort det) och fler funderar på att kasta i handduken.

Över lag blir det nu dyrare att rida, för de allra flesta.

Minst ett tiotal yrken
kring hästar riskerar att få ett minskat kundunderlag.

Svenska Ridsportförbundet vädjar nu till landsygdsministern att ridsporten ska få stöd.

Det är bra.

Men den riktiga kraften i påtryckning finns ju bakom tangentborden hemma, det vet vi redan!

Så mejla du också och kräv att ridsporten ska omfattas av krisstöd!

Idrottsminister Annika Strandhäll: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Landsbygdsminister Erich Bucht: n.registrator@regeringskansliet.se

LRF: info@lrf.se

LRF Häst: erica.lindberg@lrf.se

Kommentarer från Facebook