Öppet brev: fyra ridsportföreningar kräver nolltolerans, tydliga regelverk och transparens!

Öppet brev: fyra ridsportföreningar kräver nolltolerans, tydliga regelverk och transparens!

Posted by Ulrika in Okategoriserade 08 nov 2022

De senaste åren har en rad fall av övergrepp och missförhållanden inom ridsporten uppmärksammats av media. Och allra troligast når inte allting offentligheten eller ens anmäls. Det viskas allt högre om att flera fall varit kända inom ridsporten, information som nu även når oss i föreningslivets nätverk. Undertecknande kräver att Svenska Ridsportförbundet agerar – nu och framåt!

”I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla – hela livet”.
Så skriver Svenska Ridsportförbundet (SvRF) i sin verksamhetsidé. För Sveriges organiserade ridsport som består av 850 föreningar med drygt 150 000 medlemmar, varav 90 procent identifierar sig som flickor och kvinnor. Sverige är också en mycket framgångsrik nation inom den internationella ridsporten.

Ridklubbarna med sina stall, ridhus och caféer fungerar som fritidsgårdar där människor ur alla generationer möts och umgås, dagligen. Men ridsporten är inte bara sport och fritidsgårdar, den skapar också många arbetstillfällen. Hästnäringen omsatte år 2018 hela 72 miljarder kronor och sysselsatte 38 000 personer på heltid (Källa: Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS). Den unika svenska ridskolan som givit barn ur alla samhällsklasser chans att rida anses vara en av de avgörande hemligheterna bakom de stora internationella framgångarna. En källa till stolthet och stor inspiration.

Ridsporten är en stark och bred kraft i det svenska samhället. En kraft som är välorganiserad och professionell – skulle man kunna tro. Tyvärr är det inte så i alla sammanhang. De senaste åren har en rad fall av övergrepp och missförhållanden uppmärksammats av media. Med största sannolikhet når inte alla övergrepp media eller blir ens anmälda – och det viskas allt högre om att vissa av de uppmärksammade fallen varit kända inom ridsporten, i en del fall i decennier.

Övergrepp och maktmissbruk inom sporten har hanterats svagt och godtyckligt av ansvariga inom SvRF. Detta visar på ett stort behov av demokratisering och utbildning. Det behövs också en tydlig och transparent plan på hur problem ska hanteras framledes.

I en verksamhet med en ung generation som ser upp till etablerade stjärnor och profiler är det extra betungande att personer med ansvarsfulla uppdrag inom SvRf missbrukar sin makt – genom att inte agera. Tystnadskulturen har fungerat alltför väl. Den har skrämt och tystat många under lång tid.
Unga hästintresserade och medlemmar i föreningarna tar del av medierapporteringen och undrar varför de som har ansvaret inte gör något. De frågar sig också vilken hjälp de skulle få om något skulle hända dem själva, eller någon vän. Det måste bli ändring framåt!

Vi i medlemsföreningarna, såväl de yrkesverksamma som de ideella krafterna, vi som möter vardagen i ridskolorna och som fostrar nästa generations ryttare och medborgare -vi måste kunna svara upp för värdegrunden och vi måste ha tydliga och transparenta policys att utgå ifrån. Förbundets ledning måste vara starka förebilder som lever vår värdegrund och tar täten för en nolltolerans mot övergrepp och trakasserier.

SvRfs ledning måste både ta ställning och agera fort. Därför har undertecknade följande krav:

1. SvRF bör kraftfullt och synligt ta ställning mot sexuella övergrepp och maktmissbruk – nu och framåt!

2. SvRF bör skyndsamt utarbeta egna tydliga förhållningsregler och policys samt transparenta processer som minskar utsattheten inom ridsporten. Allra senast på Årsstämman!

3. SvRF:s ordförande nuvarande och kommande – måste leda det arbetet med kraft, tydlighet och tempo.

4. Riksidrottsförbundets ordförande, nuvarande och kommande – måste ta ansvar för ett proaktivt agerande om och när SvRF behöver stöd. Ansvaret är gemensamt.

Vi ser en betydande risk att tappa den enorma kraft som ridsportens gräsrötter är – om inte SvRf agerar och verkar för en tydlig förändring. Skulle detta ske hotar det i förlängningen Sveriges tätposition i den internationella ridsporten och hästnäringen.

Vi har en bit kvar, men den måste inte vara lång. Agera nu!

Billdals Ridklubb gn ordförande Magdalena Rönström

Göteborg Fältrittklubb gn ordförande Caroline Krantz

Kungsbacka Ridklubb gn ordförande Nils Andreasson

Särö Ryttarförening gn ordförande Johan Falk

Kontakt Magdalena Rönström Billdals Ridklubb 0733-818145

Kommentarer från Facebook