Stora Enso stallpellets
Stora Enso stallpellets

#visparkarbakut ställer krav i öppet brev.

#visparkarbakut ställer krav i öppet brev.

Av Ulrika Sexuella övergrepp 08 Dec 2017

Vi sparkar bakut!

Hästnäringen I Sverige omsätter 46 miljarder kronor och sysselsätter 30 000 personer.
Över 500 000 personer rider regelbundet och ytterligare 500 000 har kontakt med hästar. 1 200 000 personer besöker landets travbanor årligen.
Kulturen och kvinnosynen inom hästnäringen påverkar inte bara oss som jobbar där, den har påverkan på hela samhället. Här formas och vidhålls normer och värderingar som förs vidare till den yngre generationen. Denna miljö kan vara, och är i många fall, en giftig och skadlig miljö. Kvinnor sexualiseras, marginaliseras, nedvärderas, utnyttjas och i värsta fall utsätts för brottsliga handlingar.

Under de senaste dagarna har mer än 13 000 kvinnor verksamma inom hästnäringen samlats i en Facebook-grupp, #visparkarbakut. Över 3 300 av dem har skrivit under ett upprop och delat hundratals vittnesmål från branschen om trakasserier, könsdiskriminering och övergrepp. Det är hjärtskärande läsning. Vi är inte ensamma överallt I samhället reser sig nu kvinnor och kräver en omedelbar förändring.

Mål

Vårt mål med det här uppdraget
är att alla som arbetar inom hästnäringen ska känna sig trygga i sitt arbete. Arbetsplatser, skolor, stall, ridhus och tävlingsplatser ska vara fria från sexuella trakasserier, både i språkbruk och handling. Diskriminering och förtryck får inte förekomma inom hästbranschen.

Till HNS, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, ATG, LRF, Svensk Galopp:

* Ni har ett ansvar för att skapa arbetsplatser fria från diskriminering, förtryck och övergrepp. Era arbetsplatser ska fungera som förebilder för hästnäringen i stort.
* Ni har ett ansvar för att hjälpa era medlemmar, att samordna, organisera samt förmedla kunskap och riktlinjer.
* Ni har ett ansvar att överträdelser uppmärksammas, åtgärdas, rapporteras och följs upp. * Ni har ett ansvar att verka för att förebygga sexuella trackaserier och övergrepp, samt diskriminering och nedvärdering av kvinnor.

Vi vill ha svar på:

Hur ska ni organisera er och gemensamt se till att det blir slut på diskriminering, trakasserier och övergrepp inom era respektive områden?

Hur ska ni driva ett aktivt arbete med att skapa trygga arbetsplatser som tar jämställdhetsfrågor på allvar?
Hur skall ni råda bot på tysthetskulturen? Hur skapar ni en miljö där tillit råder och övergrepp rapporteras och förövare straffas? Hur ska ni se till att skammen lyfts från offret, till förövaren.
Hur ser ni till att förövarens rätt till arbeten och uppdrag inom hästnäringen inte blir viktigare än kvinnors säkerhet?

Till ridskolor, föreningar och lärosäten:

* Ni har ansvar för att vara trygga förebilder för barn och ungdomar. Ni ska ta deras upplevelser på allvar.
* Ni har ett ansvar för att stödja eleverna, att samordna, organisera samt förmedla kunskap och riktlinjer.
* Ni har ett ansvar att överträdelser uppmärksammas, åtgärdas, rapporteras och följs upp.
* Ni har ett ansvar att verka för att förebygga sexuella trackaserier och övergrepp, samt diskriminering och nedvärdering av kvinnor.

Vi vill ha svar på:

Hur ska ni ta ansvar för vilken kultur ni skapar, vilka förutsättningar ni ger era elever?
Hur skapar ni en trygg skol- och stallmiljö där ingen behöva känna sig förminskad eller trakasserad?
Hur skall ni råda bot på tysthetskulturen? Hur skapar ni en miljö där tillit råder och övergrepp rapporteras och förövare straffas?

Hur följer ni upp för att se att förövarnas rätt till arbete inte blir viktigare än era ungdomars och elevers säkerhet?

För skolor och utbildningssäten: hur ni ser till att eleverna får praktik på trygga arbetsplatser som tar jämställdhetsfrågor på allvar?

Till sponsorer, kunder och köpare:

* Ni har ansvar för att sätta press på hästbranschen genom ekonomiska medel.
* Ni har ett ansvar att stödja personer och klubbar med sunda värderingar och lika behandlingsplaner.
* Ni har ett ansvar att följa upp att överträdelser inom branschen uppmärksammas, åtgärdas, rapporteras och följs upp.

* Ni har ett ansvar att verka för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp, samt diskriminering och nedvärdering av kvinnor.

Vi vill veta:

Hur ska ni ställa krav på att branschen driver ett aktivt arbete med att skapa trygga arbetsplatser som tar jämställdhetsfrågor på allvar?

Varje överträdelse måste ge konsekvenser. Hur ser er åtgärdsplan ut för att ställa krav på en förändring?
Vilka ekonomiska konsekvenser tycker ni att det bör få om detta inte följs?

Till kuskar, ryttare, funktionärer och tränare:

* Ni har ett ansvar att verka som förebilder inom hästbranschen.
* Ni har ett ansvar att sätta press på anläggningar, skolor och föreningar.

Hur kan ni som förebilder ta ansvar för att våra krav efterlevs?
Hur kommer ni att prata med era elever, anställda och andra personer du möter i ditt arbete inom hästnäringen?
Hur kommer ni se till att tystnadskulturen bryts, att sexualiseringen av unga kvinnor får ett slut?
Hur kommer ni att arbeta för att förflytta skammen dit den hör: hos förövaren, inte hos offret?

Tidsplan

Vi är trötta på att vänta på förändring. Vi förväntar oss att ni kommer att prioritera dessa krav och frågeställningar och sätta igång med ert lösningsfokuserade arbete omedelbart. Det är dags för er att agera!
Vi ser att ni meddelar offentligt, genom hemsidor, media eller sociala medier hur er plan ser ut. Svara på våra frågor, och addera era egna planer för en framtida bättre miljö inom hästbranschen.
Uppföljning på uppdragen kommer att ske under januari 2018.

Slutligen

Det här är troligen det viktigaste uppdraget ni någonsin kommer att få. Det är inte första gången ni blivit uppmärksammade på att något är fel. Se till att det blir den sista gången.

#visparkarbakut

visparkarbakut@gmail.com

Kommentarer