SvRf har åter tagit ett ärende i fel nämnd. Och därmed brutit mot RF:s regler.

SvRf har åter tagit ett ärende i fel nämnd. Och därmed brutit mot RF:s regler.

Posted by Ulrika in Sexuella övergrepp 05 sep 2022

Jag blir förbryllad över det så kallade Juridiska Utskottet, JU.

Detta därför att 1. inget annat idrottsförbund än SvRf har ett juridiskt utskott, och 2. för att det uppenbarligen används för att smussla undan vissa ärenden och kringgå Riksidrottsförbundets regler.

Så här är det: alla idrottsförbund har en disciplinnämnd, förkortad Din. I den behandlas ärenden av karaktären konflikt, överträdelser, avstängningar och så vidare.

Men Svenska Ridsportförbundet har också något de kallar Juridiskt Utskott, där man väljer att ta vissa ärenden.

Till skillnad från vid Din-ärenden finns inget krav på transparens i det som hanteras i JU.

Juridiska utskottet lyder direkt under förbundsstyrelsen. Förbundets vice ordförande Helena Carlsson sitter i Juridiska Utskottet, deras jurist CG Leissner också. Det är alltså ett rakt rör upp till ledningen.

Några personer sitter i både Disciplinnämnden och Juridiska Utskottet samtidigt.

Förenklat kan man säga att förbundsstyrelsen har skapat sig en egen liten ”domstol” vid sidan av den som alla andra idrottsförbund har (och måste ha) -och som alltså är utan insyn.

Nu till smusslet.

Det står i Riksidrottsförbundets stadgar att ärenden som faller under RF:s kapitel 14 ”idrottens brottsbalk” ska tas genom Din.

Det gäller bland annat när personer uppträtt otillbörligt och/eller begått allvarliga kränkningar.

Det är svårt att se sexuella trakasserier som något annat än otillbörligt uppträdande och allvarliga kränkningar.

Det SKA alltså tas via Din. Det är inget förbunden kan göra som de vill med.

Ändå tar inte SvRf det genom Din utan via JU. Då slipper de den jobbiga transparensen. Att kreti och pleti kan läsa detaljerna.

En annan märklig sak är att det i Juridiska utskottets arbetsbeskrivning står att de ska hantera fall som ”inte avser bestraffning”.

Förra sommaren beslutade Juridiska Utskottet sig för att stänga av dressyrdomaren My Jeppson Lindkvist i hela 18 månader för att hon hade skrivit anonymt på nätet om sexuella övergrepp i sporten.

Hur kan man hävda att 18 månaders avstängning inte är en bestraffning?

Där klev Organisationen Safesport Sweden in och anmälde SvRf till Riksidrottsnämnden (RIN) för att ha tagit ärendet i fel nämnd.

SvRf fick backa och tvingades upphäva avstängningen av My Jeppson Lindkvist.

På sin hemsida skrev SvRf dock inte det, utan uttryckte det som att ”vi väljer att inte gå vidare med fallet”.

Sanningen var att de inte kunde gå vidare.

Iallfall, SvRf har nu åter tagit ett ärende i fel nämnd.

Det gäller fallet jag skrev om häromdagen med en ung manlig ryttare som slipper straff för fastslagna sexuella trakasserier mot ett flertal flickor, några mycket unga.

Man har kastat den heta potatisen vidare till en stackars landslagsledare som nu tvingas ta beslutet om killen ska straffas på nåt sätt eller ej.

Vågade de inte upprepa samma misstag som med My Jeppson Lindkvist?

Hur som helst.

Den korrekta arbetsgången när SvRf fick in anmälningar om det här hade varit 1. det lokala distriktsförbundet 2. Din. 3. ev RIN.

Det motsvarar Tingsrätten, Hovrätten, Högsta Domstolen.

Men istället tog SvRf det alltså i förbundsstyrelsens interna lilla förvaltningsdomstol Juridiska Utskottet. Och hoppades att det inte ska komma ut så att de skulle komma undan med det.

SvRf borde ha lärt sig vid det här laget att idag kommer allting ut. I IT-åldern går inget att hålla hemligt.

De borde också ha lärt sig från förra årets pinsamma fadäs med My Jeppson Lindkvist att de, i likhet med alla andra idrottsförbund, måste följa Riksidrottsförbundets regler.

Det är anmärkningsvärt att SvRf har så oerhört svårt att fatta begränsande beslut när det gäller män som begår sexuella övergrepp av olika slag.

Medan de snabbt och med lätthet stänger av för andra saker.

Som när unga dricker alkohol, vid överträdelser mot hästarna, när en funktionär diskuterat sexuella övergrepp.

Jag tycker det borde ifrågasättas varför SvRf har det Juridiska Utskottet och hur det används, när en Disciplinnämnd är fullt tillräcklig för andra förbund.

Sist och slutligen: är det någon som minns att SvRf förra året anlitade en person som skulle vara oberoende, men som i själva verket jobbade för RF (RF, som har som uppgift att stötta förbunden, dvs SvRf) att utreda hur väl förbundet skött hanteringen av värdegrundsfrågor och sexuella övergrepp?

Det är nog snart ett år sen de gick ut med det.

Borde inte han vara klar nu? Jag har inte hört ett pip.

Kommentarer från Facebook