Motbevisad Ruuda svarar med tystnad. Men jag kan vänta.

Motbevisad Ruuda svarar med tystnad. Men jag kan vänta.

Posted by Ulrika in Sexuella övergrepp 06 okt 2023

Det har nu gått en vecka sedan jag motbevisade förbundsordförande Sandra Ruudas påstående om att förbundet inte kan göra något åt förövare i trygghetsfrågor om det inte finns polisanmälningar och fällande domar.

Jag gjorde det i en krönika i HIPPSON.

Sandra Ruuda har svarat med tystnad.

Snabb review: Ruuda påstod i en intervju i Tidningen Ridsport att förbundet inte kan agera utan att polisanmälningar och fällande domar.

Det där är ju inte sant, tänkte jag.

Sandra Ruuda bemötte ett öppet brev från filosofen Petra Andersson, bra även om svaret mest var snömos.

Men när jag kom med klara, obestridliga fakta svarade hon med tystnad.

Jag tar bevisen igen:

Juristen Matilda Engqvist:

”För att en förseelse ska kunna bestraffas enligt Riksidrottsförbundets stadgar krävs inte att den felande dömts till ansvar i domstol, eftersom idrottsrörelsen uppger att även den etiska aspekten ska vägas in i bedömningen.” (Engqvist, Foul play, examensarbete i straffrätt, s 83. Uppsala universitet 2021).

Sport- och tävlingschef i SvRf Andrea Barth i ett överklagande i ett fall till RIN 2021:

”…Generellt lyder idrotten under svensk lagstiftning, men idrotten har också ett eget rättsystem. Det innebär att Riksidrottsförbundet och dess medlemsorganisationer har tagit sig rätten att ha mer omfattande regler än vad som står i lagen. Av det följer att det är oomtvistat att svensk idrott kan ha egna regler, mer omfattande än vad lagarna föreskriver.”

Det som ÄR ett problem är att preskriptionstiderna är korta.

Men prata om det isåfall, och hur det ska lösas.

När tänker du bemöta det här, Sandra Ruuda?

Kommentarer från Facebook