En diplomering kan återfås, men inte en förlorad heder. Det viktiga är att frågan har belysts.

En diplomering kan återfås, men inte en förlorad heder. Det viktiga är att frågan har belysts.

Posted by Ulrika in Sexuella övergrepp 04 dec 2020

Tränaren jag kallar ”Pelle” får sin tränardiplomering tillbaka, men hans skadeståndskrav på nästan tre miljoner kronor riktat mot Svenska Ridsportförbundet avslås.

Det meddelar Västmanlands Tingsrätt idag.

Vi måste hålla huvudet kallt när vi läser om detta, så att vi förstår vad som hänt och hur de dömt.

Efter allt de fick lyssna på under rättegången (jag var som bekant där) tycker rätten sannolikt inte att Pelle är lämpad att träna barn och ungdomar, men de kunde inte se att förbundet hade rätt att ta licensen då det hände, på det sätt som det hände, vilket är vad domen handlade om.

Det är därför de dömde som de gjorde.

Det är, som någon benämnde det någonstans, ett formaliafel som ställt till det. Saker har inte gjorts i rätt ordning.

Jag är inte jätteförvånad över domen, eftersom juridik är juridik bara och inte moral.

Jag väntade mig faktiskt något som ungefär detta, att rätten skulle döma både till Pelles fördel och nackdel.

Rätten anser att diplomeringen togs i strid mot förbundets dåvarande regler, alltså var det fel att ta den.

Men den anser det samtidigt inte som styrkt att tränaren ska ha lidit stora inkomstförluster eller att dessa isåfall skulle bero på den indragna tränarlicensen.

Därför får han inga pengar.

Vilka verktyg finns nu för förbundet att agera mot män som Pelle?

Det stora klavertrampet Pelle gjort i och med den här stämningen är ju att allt blir offentligt. Nu kan alla som eventuellt tvivlat ta del av allt, och läsa svart på vitt.

Diplomeringen blev hur som helst devalverad från något av en kvalitetsstämpel och hedersbetygelse till vara ett intyg bara på att man genomgått vissa utbildningar och själv har tävlat på en viss nivå.

Den är inte på något sätt ett lämplighetsintyg.

Alla vet ju sedan innan att det alltid gått bra att ha elever utan att ha licens. ”Pelle” själv har också fortsatt att träna folk efter att hans licens togs.

Så vad har fallet egentligen handlat om?

Jo heder! Prestigeförlust. Att kräva licensen åter handlar om att försöka återupprätta förlorad heder.

Men att han får tillbaka licensen innebär inte att anläggningschefer över hela landet nu kommer öppna sina ridhusdörrar för honom igen och säga ”Välkommen tillbaka nu när du har licens igen!”

Det funkar inte så.

Det ska bli intressant att följa vad som händer nu. Sannolikt kommer SvRf att överklaga, och sannolikt kommer de nu se över möjligheterna till framtida åtgärder.

Vi kommer hur som helst att få se intressanta diskussioner som förhoppningsvis för allting framåt.

Och detta har inte varit förgäves!

Sedan det brakade loss i februari 2017 har vi fått en kraftigt ökad medvetenhet om dessa frågor, och tystnadskulturen har fått sig en rejäl törn.

Det är ändå det som är det centrala.

Pelle själv har aldrig varit särskilt intressant för mig i det här, utan det är själva frågan jag intresserat mig för, och den har lyfts.

Kommentarer från Facebook