SvRf vill inte se en extern visselblåsartjänst – dissar motion från ryttarförening.

SvRf vill inte se en extern visselblåsartjänst – dissar motion från ryttarförening.

Posted by Ulrika in Okategoriserade 28 apr 2023

Svenska Ridsportförbundet vill absolut inte att det inrättas en extern oberoende visselblåsartjänst fristående från SvRf och idrotten, vilket det motionerats om inför RF-stämman.

Det gör de klart i ett remissvar till Riksidrottstyrelsen, RS.

Och RS går på deras linje. De föreslår att motionen avslås på RF-stämman.

Det är Eksätra Ryttarsällskap som tillsammans med Safesport Sweden lämnat in en motion inför stämman.

I denna står dels att de vill ha en extern, helt oberoende visselblåsartjänst med tillhörande utredningsenhet.

Sådana visselblåsartjänster för idrotten finns redan i Schweiz, USA, Kanada, Holland, Belgien och Luxemburg.

I motionen föreslås också att Idrottsombudsmannens uppdrag ska omformuleras.

Idag står att de ska stötta och vägleda både enskilda medlemmar och föreningar.

Motionen vill att Idrottsombudsmannen endast ska tillvarata enskilda medlemmars intressen, eftersom enskilda just står ensamma. De är dessutom ofta barn.

I Sverige har vi sedan länge en situation där föreningarna själva ska utreda missförhållanden.

Detta innebär stor risk för jäv och att föreningar, förbund och styrelser håller sig själva och sina kolleger om ryggen och sopar missförhållanden under mattan.

Det innebär också risk för att personer bestraffas som anses obekväma. Medan man låter andra slippa undan.

RS hävdar att problem som uppstår inom idrotten ska hanteras och lösas ”nära den kontext där situationen uppstått”.

Man tycker att allt funkar tiptop och vill fortsätta att ta saker internt.

Nå, alla som följt fallen inom ridsporten de senaste åren kan ju konstatera att varken kompetens eller vilja alltid funnits.

Däremot har vilja funnits att bestraffa personer som belyst problem.

Svenska Ridsportförbundet å sin sida skriver i sitt remissvar att de ”reagerar starkt” på vissa påståenden i motionen och vill att motionen avslås.

Det är Kicki Ronneberg Bäckman som sitter vid tangenterna och det är ett långt svar som kan sammanfattas med att allt är frid och fröjd, kompetens finns och det föreligger inget behov alls av någon extern visselblåsartjänst.

Hon uttrycker också att motionen skulle kunna innebära att enskilda medlemmar skulle få för mycket stöd och vägledning och att föreningarna lämnas utan.

Jag bara undrar: hur kan ett barn som utsatts för mobbing eller övergrepp få för mycket hjälp?

Att idrottens organisationer reagerar så här är på ett sätt förståeligt. De försvarar ett system som de själva ingår i, de försvarar sina jobb.

Att medge att en visselblåsartjänst behövs vore att erkänna att idrotten inte klarar av att hantera vissa bitar.

Och självklart vill de inte förlora den kontroll de idag har och ge bort den till någon som synar dem i sömmarna.

Bara att det är Kicki av alla människor på förbundet som svarar visar på problemets kärna.

Kicki är, eller var tills nyligen, SvRs Medlemsombudsman.

Hon var det dessutom samtidigt som hon satt i Juridiska Utskottet som fällde My Jeppson Lindkvist, dressyrdomaren som straffades med avstängning för att hon anonymt skrivit om övergrepp inom sporten.

Det är klart att inte Medlemsombudsmannen vill kritisera sin egen arbetsinsats.

Det är bra att vi inom kort får en ny ordförande.

Men det finns fler poster det borde städas på. Kicki Ronnerberg Beckman är 70 år och borde efter allt som hänt ha lämnat över stafettpinnen för länge sen.

Jag är inte emot att folk jobbar efter 65 -om de är bra! Men tyvärr är seniorerna inom förbundet sällan särskilt nytänkande.

Vi måste få in helt nytt folk i förbundet.

Nu.

Kommentarer från Facebook