RIN hävde SvRfs avstängning -My Jeppson Lindkvist är fri att döma dressyr!

RIN hävde SvRfs avstängning -My Jeppson Lindkvist är fri att döma dressyr!

Posted by Ulrika in Okategoriserade 22 okt 2021

Det var för ett par månader sedan som Svenska Ridsportförbundet via Juridiska Utskottet bestämde sig för att stänga av dressyrdomaren My Jeppson Lindkvist i arton månader.

Utan möjlighet att överklaga.

De vägrade klargöra hur de kommit fram till det väldigt långa straffet och gav henne inledningsvis inte möjlighet att överklaga, något de dock tvingades backa på.

Skälet till avstängningen var att hon under alias hade skrivit på Flashback om personer inom ridsporten som sägs ha begått övergrepp och som ansågs kunna identifieras.

Det är Riksidrottsnämnden, RIN, som häver SvRf:s beslut.

My har med hjälp av den nybildade organisationen Safesport Sweden och deras advokat Stefan Alfvén överklagat beslutet.

My får nu åter åka ut och döma dressyr och är jätteglad!

Det måste bli ett slut på förbundets dåliga beslut. Ärendet är felaktigt handlagt, och det är inte första gången.

De behöver rannsaka sig själva, föryngra i leden, byta ut folk och fråga sig vad och vilka de finns till för.

De måste hitta nya och modernare sätt att handskas med problem, de måste följa sin egna regler och köra med öppna kort.

Jag är mycket glad för My:s skull och vill tacka Safesport Sweden med Johan Peterson Aldergren i spetsen för stödet de gett My i frågan.

Kommentarer från Facebook