Stora Enso stallpellets
Stora Enso stallpellets

Hur du anmäler, och varför det är viktigt. Sexuella övergrepp, del 2.

Hur du anmäler, och varför det är viktigt. Sexuella övergrepp, del 2.

Av Ulrika Okategoriserade 19 jan 2017

Många kan känna en tvekan inför att anmäla till polisen, men om ingen eller alltför få anmäler finns ingen motkraft eller avskräckande faktor. Om förövarna vet att risken att bli anmäld är liten blir det ju fritt fram.

– Det är viktigt att polisanmäla, annars får offret aldrig någon upprättelse, säger Elisabeth Massi Fritz.

Sexuella övergrepp är omskakande brott som ofta sätter djupa känslomässiga spår. Ibland kan det gå tid innan man orkar anmäla, och det är inget som ett offer ska känna skuld för. Att anmäla snabbt är dock det bästa för att säkra teknisk bevisning.

Hur anmäler jag ett sexuellt övergrepp eller ofredande?

Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut ring 112.

Ta tillvara kläder, lakan och annat där DNA kan finnas i form av hårstrån, blod eller liknande. Ta bild på synliga skador, spara sms och liknande.

Brottsoffret har rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde får betalt av staten och är gratis för brottsoffret.

– Begär ett målsägandebiträde som hjälper dig genom hela processen, säger Elisabeth Massi Fritz.

Målsägandebiträdets roll är att tillvarata offrets intressen och kan vara med vid alla polisförhör och under rättegången.

– Alla frågor du är orolig för kan du gå igenom med ditt målsägandebiträde. Du har också rätt att ha med dig en egen stödperson genom förhör och rättegång, förklarar Elisabeth Massi Fritz.

Vad händer när jag har anmält?

Efter att en polisanmälan har gjorts inleds en förundersökning som leds av en åklagare.

Syftet med förundersökningen är att utreda händelsen och samla in bevisning. Under förundersökningen hålls förhör med den som blivit utsatt för brottet, den misstänkte och med vittnen, om det finns. När utredningsåtgärderna är klara beslutar åklagaren om brottet om åtal ska väckas.

I brottmål är det höga beviskrav, och i vissa fall väljer åklagaren därför att lägga ned förundersökningen om denne inte anser att brott kan styrkas i domstol.

Om åtal väcks blir det rättegång och en domstol kommer att döma i frågan. I samband med rättegången kan den utsatta även begära skadestånd av den misstänkte. 

Många tror att det inte är någon idé att anmäla, att alltför få fall går till domstol och att de fall som gör det ganska sällan resulterar i fällande dom. Offret kan också känna sig obekväm inför situationen och vara rädd för skam och ytterligare förnedring.

Men det är ändå viktigt att anmäla, menar Elisabeth Massi Fritz.

– Det är viktigt att stoppa förövaren för att hindra att han kan begå nya brott mot andra människor. Därför blir mitt råd att polisanmäla alla brott.

Att anmäla är också viktigt för brottstatistiken.

Del ett om vad sexuella ävergrepp är kan du läsa HÄR.

I nästa avsnitt tar jag upp något som är vanligt inom ridsporten; nämligen när offer och gärningsman känner varandra, och problematiken kring beroendeställning.

161019-elisabeth_12a0960-323x500

Elisabeth Massi Fritz är specialiserad på att företräda utsatta brottsoffer. Elisabeth anlitas ofta som juridisk expert på tv och media. Instagram @advokatmassifritz Facebook: advokatfritz. Via Instagram kan du nå henne direkt genom att trycka på “kontakt”, du kommer då direkt till hennes mail. 
 


Elisabeths advokatbyrå har en JOURTELEFON dit du kan ringa för akut hjälp: 0708-670724

Kommentarer