Händelserna på hästgården - Boka här
Händelserna på hästgården - Boka här

Here we go again. Manlig ryttare slipper straff trots bevisade sexuella trakasserier.

Here we go again. Manlig ryttare slipper straff trots bevisade sexuella trakasserier.

Av Ulrika Okategoriserade, Sexuella övergrepp 02 sep 2022

Juridiska Utskottet (JU) har i dagarna beslutat att INTE stänga av eller på annat sätt bestraffa en yngre manlig ryttare på landslagsnivå som befunnits skyldig till sexuella trakasserier av ett flertal yngre flickor, varav några varit under femton år.

Detta till trots att JU finner det styrkt och klarlagt att mannen i fråga faktiskt har begått handlingarna och i det brutit både mot förbundets värdegrund och att saken anses särskilt allvarlig då mannen kan sägas vara en förebild och ambassadör för sporten, speciellt för de yngre.

Utsagor och berättelser anses trovärdiga och styrks av teknisk bevisning.

Handlingarna har bestått i framför allt skickande av skriftliga meddelanden, bilder och filmer, något som kan vara ”potentiellt brottsligt” enligt JU:s egen skrivelse.

I det civila är dylika handlingar straffbara.

Ur JU:s skrivelse om beslut:

”Nämnda agerande kan anses vara tecken på bristande etisk kompass, omdöme och är oförenligt med ridsportens värdegrund. Det förtjänar att nämnas att förebilder inom ridsporten har ett betydande ansvar att vara just förebilder, och att av andra uppfattas vara förebilder, inte bara i idrottsliga prestationer utan även i etik och moral.”

Trots detta vidtas ingen åtgärd, ett av skälen som anges är att beteendet kan vara ett ”utfall av ungdomligt oförstånd och bristande impulskontroll.”

Hallå förbundet! Jag vill ingen illa här, men vad håller ni på med?

Efter förra årets veritabla skandal med avstängningen av en kvinnlig dressyrdomare i arton månader ser det här väldigt konstigt ut!

* Kvinnlig dressyrdomare som anonymt skriver om sexuella övergrepp på nätet: JU beslutar om 18 månaders avstängning.

* Manlig ryttare som begår sexuella trakasserier som JU inte betvivlar och som de själva säger är potentiellt brottsliga: JU vidtar ingen bestraffande åtgärd.

Återigen kan vi konstatera att det är farligare för kvinnor att prata om trakasserier och övergrepp än för män att begå dem.

Och att bristande impulskontroll är förlåtligt. Ibland. Gäller det även om man piskar sin häst? Det är också bristande impulskontroll.

Vi kan också fastslå att det anses värre att dricka alkohol än att begå sexuella trakasserier och övergrepp. Då är inte ungdomligt oförstånd förlåtligt, då blir det avstängning direkt.

En person i JU, en advokat som inte har någon tydlig koppling till hästvärlden, var skiljaktig, det vill säga hade en annan åsikt än de övriga:

”…det är min uppfattning att JU …skulle fattat beslutet att återkalla (ryttarens) ryttarlicens under en tid om sex månader.”

Han blev nedröstad.

Det ter sig allt mer besynnerligt att SvRf har två olika juridiska instanser: Disciplinnämnden och Juridiska Utskottet.

Och det ter sig allt troligare att de använder sig av JU vid särskilt känsliga fall där de vill att ärendet inte ska kunna överklagas.

Dock är detta, precis som ärendet med dressyrdomaren förra sommaren, ett fall av det slag som ska behandlas av DIN. Inte av JU.

Jag noterar vidare att Juridiska Utskottet bytt ut en del namn. Några gamla är kvar, några nya namn har tillkommit.

Ändå beslutar man enligt samma gamla mönster.

Kommentarer