Händelserna på hästgården - Boka här
Händelserna på hästgården - Boka här

Beroendeställning= extra allvarligt! Sexuella övergrepp del 3.

Beroendeställning= extra allvarligt! Sexuella övergrepp del 3.

Av Ulrika Okategoriserade, Sexuella övergrepp 26 jan 2017


Den här delen om sexuella övergrepp rör beroendeställning, det vill säga när offret känner förövaren och vistas i samma miljö som denne och där förövaren har en position av makt och inflytande.

I ridsporten kan det handla om en situation mellan tränare/lärare och elev, en inte helt okänd företeelse.

img_5283-1

Övergrepp kan också begås av en välgörare av något slag, till exempel hästägare eller sponsor; ett exempel är den så kallade “Hästprofilen”.

I de här fallen kan en “relation” sakta formas, men den är inte alltid helt frivillig för båda parter, och den är ojämlik i det att den som har makten -tränaren, läraren eller sponsorn- alltid är i överläge.

Tränaren inleder ofta förbindelsen med att favorisera eleven och ägna extra tid, hjälp och uppmärksamhet åt denna, vilket kan upplevas som smickrande.

Susanne Johansson skriver i en FoU-rapport om förhållandet mellan tränare och elev, en rapport som finns hos Riksidrottsförbundet (se länk längre ner):

“Det är en relation som kan präglas av lojalitet, förtroende, fostran, samhörighet, kroppsfokus och kroppskontakt samt ömsesidigt eller ensidigt beroende, men också av prestationskrav och auktoritet. Det kan vara en betydelsefull relation för att idrottsutövandet prioriteras högt, för att tränare och idrottsaktiva spenderar mycket tid tillsammans samt delar känsloladdade upplevelser, gemensamma målsättningar och idrotten som livsstil. Relationen präglas också av makt som har med position, roll, status, tradition, ålder, kunskap och erfarenhet att göra” .

Studien innehåller mängder av intressant fakta, läs här om tränare i riskzonen:

screen-shot-2017-01-26-at-15-20-45

Samt diagram som dessa:

screen-shot-2017-01-26-at-15-25-43

Sexuella förbindelser inom ramen för lärare -elev-relationer är, även om det omfattar personer som har “åldern inne”, problematiska även ur den synpunkten att elevens godkännande och/eller betyg kan påverkas av relationen med läraren.

Advokat Elisabeth Massi Fritz förklarar att övergrepp där förövaren känner sitt offer är extra allvarliga.

– Den sortens övergrepp begås ofta i en säker miljö och offret litar då ofta på förövaren. Det ser domstolarna ofta extra allvarligt på, säger Elisabeth Massi Fritz.

Om man känner sin förövare kan det kännas särskilt svårt att anmäla.

Men som Elisabeth Massi Fritz säger är det i det fallen extra allvarligt, just på grund av tilliten som missbrukas och den extra kniviga sits som offret hamnar i.

Det kan kännas som om mycket som är viktigt sätts på spel,
kanske hela ens idrottskarriär. Offret är rädd för vad alla andra ska säga, för att bli utstött.

Men anmäler man inte är risken stor att man annars ångrar sig ett helt liv, som höjdhopparen Patrik Sjöberg som blev utsatt för sexuella övergrepp av sin tränare.

– Man ska absolut anmäla, annars kan man aldrig få upprättelse, och annars kan förövaren fortsätta begå övergrepp, säger Elisabeth Massi Fritz.

t1a2410-500x305

Om det känns svårt att själv ta steget att anmäla kan det vara bra att försöka prata med någon vuxen man litar på och få stöd.

Det är ett stort problem att så många sexuella övergrepp sker utan att någonsin uppdagas. Många, däribland Patrik Sjöberg, har kritiserat idrotten för att ha tabubelagt frågan och för att inte ta tag i den.

“Sexuella trakasserier och övergrepp är stark tabubelagt, något som många tycker är svårt att prata om. Men just samtalet är ett av de effektivaste sätten att förhindra övergrepp. Vi måste våga prata om det oacceptabla och i många
fall ofattbara. Alla vuxna som finns runt omkring barn och ungdomar inom idrottsrörelsen har ett gemensamt ansvar att göra frågan närvarande hela tiden” skriver Susanne Johansson, författare till den här intressanta studien.

Ta en stund och läs den!

Svenska Ridsportförbundet har, liksom alla andra idrottsförbund, ett stort ansvar att se till att frågan inte tabustämplas ytterligare och att frågorna istället lyfts fram i ljuset.

Först när vi slutar smussla dem under mattan kan vi få bukt dem.

Kommentarer