Hästhagar ska bara användas i tio år. Statlig utredning lägger orimliga förslag.

Hästhagar ska bara användas i tio år. Statlig utredning lägger orimliga förslag.

Posted by Ulrika in Gårdsliv 28 apr 2020

Då och då luftar jag mina farhågor om att det i framtiden kommer att bli för dyrt och krångligt för vanligt folk att ha häst.

Hittills har jag pekat på fördyringen av nödvändiga, löpande tjänster då förvitningen av tidigare svarta branscher driver upp priserna för kund.

Men det finns också andra hot mot hästägandet, och de riktar sig även mot verksamheter som ridskolor och större anläggningar.

I en ny, statlig utredning om hästar och övergödning läggs en rad förslag som på ren, enkel svenska innebär katastrof för hästägandet i Sverige.

Förslag:


* inte fler än 2-3 hästar per hektar mark

* hästhagar ska inte användas längre än tio år

* 80 procent av gräsytan i hagar måste vara intakt, max 10 procent får vara delvis söndertrampad och max 10 procent av en hage får vara helt söndertrampad

* hästar bör inte vistas nära diken eller vattendrag

* gödsel måste samlas upp och förvaras på ett säkert sätt -det vill säga hagar måste mockas

* gödsel får inte ligga på tjälad mark

Suck! Ibland när någon områdesnörd ska applicera sitt ämne på verkligheten blir det helt utan helhetssyn och konsekvensanalys.

Att bara tio procent av marken i hagen får vara upptrampad, hur många stall klarar det?

Att bara ha 2-3 hästar per hektar mark, hur många verksamheter klarar det?

Att bara använda hagar i tio år –
hur många kan ha det så? Vad ska man sen göra med marken? Mycket hagmark duger inte till annat än att vara just hagar, ska de växa igen då?

Ingen gödsel på frusen mark, det innebär ju i princip att hästar knappt kan gå i hage på vintern?

Gödsel måste samlas upp från marken -visst, många rasthagar mockas till stor del redan nu, men om det blir lag, och även när det är blött och man sjunker ner till anklarna i leran, och i stora beteshagar, hur ska det ens vara möjligt?

Hos mig finns bara fem hästar på hela femton hektar mark, men jag skulle ändå inte klara det där med mängden upptrampad mark, eftersom jag inte låter hästarna gå i beteshagarna på vintern utan i vinterhagar, vi har lera och i vintras regnade det tre månader i sträck… Klafs, klafs.

Skulle allt det här gå igenom talar mycket för att hästar får stå inne mera, mer arbete och högre stallhyror.

Naturligtvis ska även hästnäringen bidra allt vad den kan till att inte onödig negativ miljöpåverkan ska ske. Men förslagen som de ser ut skulle nog slå ut många verksamheter, inte minst de nära städerna.

Redan nu är allt arbete och underhåll kring hästgårdar väldigt tungt och omfattande. Ska vi nu åläggas ännu mer arbete och inte heller få använda vår mark på det sätt vi tidigare gjort, då blir det svårt.

LRF har läst utredningen, och har avstyrkt den. Utredningen skickas nu runt på remiss hos ytterligare myndigheter och organisationer. Utefter hur svaren blir ska nya regler och lagar stiftas som kan träda i kraft den 1 juli 2021.

För att myndigheterna ska ha bättre koll på oss hästägare vill utredningen också att ett nationellt hästregister ska upprättas. De vill veta var näringsläckagen (hästarna) finns, och hur många hästar gårdarna har.

Ett sådant register är dock redan på gång via en EU-förordning som kräver att alla EU-länder upprättar databaser med register över djur, bland annat hästar. I april 2021 ska förordningen börja tillämpas i Sverige.

Utredningen kan du läsa här.

Övriga källor: Tidningen Ridsport, LRF, ATL, Hippson, Sveriges Riksdag.

Köp spånpellets enkelt här:

Kommentarer från Facebook