Evidensia och Anicura expanderar utomlands -svenska djurägare betalar.

Evidensia och Anicura expanderar utomlands -svenska djurägare betalar.

Posted by Ulrika in Djursjukvården 10 feb 2018

Nu är det ett och ett halvt år sedan jag anklagade Evidensia och Anicura för att har drivit upp priserna på svensk veterinärvård.

Det höll de såklart inte med om.

Men det vet vi ju att de gjorde. Förra året visade det sig tyvärr också att många mindre kliniker, de som var alternativet för många djurägare, har följt efter och också de höjt sina priser kraftigt.

Prisutvecklingen bevakas av bland andra Folksam som då och då publicerar siffror.

Hur som helst. Pengarna går inte bara till avancerad utrustning, de går nu också upp i internationella koncerner där de bland annat används till att expandera i andra länder.

Uppköpstakten i Sverige har mattats av, däremot ångar både Anicura och Evidensia på utomlands där de växer snabbt.

Svenska djurägare är en tacksam kassako. Ingenstans i världen är djur så välförsäkrade som här.

Genom sina försäkringsbolag bidrar svenska djurägare till att finansiera etableringen utomlands.

Evidensias nya VD Johan Wiklund hymlar inte:

Det som möjliggjort utvecklingen är humaniseringen av husdjuren och djurägarnas vilja att lägga mycket pengar på avancerade behandlingar, samt en mycket hög försäkringsgrad”, förklarar han i en artikel i Dagens Industri den 18 november 2017.

Vad som sker inom Anicura och Evidensia kallas KONSOLIDERING,
vilket innebär att stora företag växer genom sammanslagningar.

De gör en gemensam redovisning av moderbolag och olika dotterbolag,
ekonomiska sammanhang som är svåra att överblicka.

Det är inget konstigt med det.
Det är så stordrift fungerar. De tar in pengar här, lägger dem där. Tar från ett håll för att kunna expandera åt ett annat.

Jag ringer upp en ekonom med erfarenhet av ekonomi i stora bolag för att fråga om jag tolkar Dagens Industris artikel rätt:

att svenska djurägare och försäkringsbolag är med och betalar för etablering utomlands?

– Ja, helt klart . Det är så de jobbar. Deras revisorer är superproffs och man gör bland annat affärer mellan de olika bolagen inom koncernen.

Börjar man kika på koncernstrukturen finner man en kedja av moderbolag, dotterbolag och fler dotterbolag.

– Koncernredovisningar är extremt komplicerade och mycket svåra att följa, och det är också meningen, säger min ekonom.

På grund av sin position inom svensk hästsport vill hon inte figurera med sitt namn i min text.

Anicura finns nu i sju länder, och intresset utomlands är mycket stort enligt deras VD Peter Dahlberg.

“Men etableringen utomlands kostar. Resultatet låg på minus 262 miljoner kronor 2016.”
skriver Dagens Industri.

Evidensia kallas för Evidensia i Norden, de etablerades här under det namnet redan 2012. Sedan 2017 går Evidensia utomlands under namnet IVC, efter att man slagits ihop med det brittiska Independent Vetcare.

IVC i sin tur startades 2011, och är alltså ett år äldre än Evidensia som tycks ha kopierat deras affärsmodell. Åtminstone har man arbetat på samma sätt, och är nu alltså sammanslagna med dem i en stor koncern.

Hur prisnivån ser ut på IVC:s kliniker utomlands vore intressant att få ta del av.

När jag surfar in på engelska IVC-klinikers sidor hittar jag inga prislistor, men flera lovar att de är “affordable” (överkomliga) och några erbjuder pensionärsrabatt, lockar med gratis veterinärkontroll av djur som är yngre än ett år och så vidare.

Jag ser också att de uppmuntrar kunderna att försäkra djuren, något som ännu är ovanligt utomlands.

Hur som helst. Vi har fått en djursjukvård som helt och hållet styrs av pengar,
och där veterinärerna har lagt sin bransch i händerna på råkapitalister.

Denna stordrift är dömd att förr eller senare få en rekyl.

Jag tror vi är många som inte vill vara med och försörja en dyr VD och en hel stab av marknadsförare, eller finansiera etablering utomlands.

Vi vill bara ha en hygglig veterinär att gå till med vårt djur.


I andra länder finns RSPCA, Bluecross
och liknande som erbjuder veterinär hjälp till de som inte har råd, men något sådant finns inte i Sverige. Många kommer få välja bort djur framöver.

Tiden är mer än mogen för etablering för någon form av konkurrerande verksamhet.

Om någon av idéerna som kläckts på området kan genomföras kommer hänga på kompetens, kapitalstyrka och proffessionalitet.

Att en tacksam kundkrets väntar är det nog inte tu tal om.

——————————————————————

Fakta:

Anicura
Ägs av riskkaptialbolagen Nordic Capital, Fidelio Capital, samt Stiftelsen Djursjukhus i Storstockholm som åtminstone tidigare erhåll privata donationer. Resultatet för Sverige visade 662 miljoner minus för 2016. Expanderar kraftigt utomlands.

Evidensia/IVC
Ägs idag av riskkaptalbolaget EQT. Omsätter i Sverige 1,2 miljarder och gick med 374 miljarder i förlust. Fortsätter att köpa upp utomlands.

Kommentarer från Facebook