Stora Enso stallpellets
Stora Enso stallpellets

Anicura tömmer Djursjukvårdsstiftelsen på pengar.

Anicura tömmer Djursjukvårdsstiftelsen på pengar.

Av Ulrika Djursjukvården 25 sep 2016

Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm blir länsad på pengar av riskkapitalbolagen, framför allt djursjukvårdskedjan Anicura.

Det menar en privatperson som låtit mig ta del av ett stort, undersökande arbete.

– Det är hårresande, säger hen, som uppmanar Länsstyrelsen att granska Anicuras förehavanden i förhållande till Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm.

– Styrelsemedlemmar sitter på dubbla stolar och fattar beslut som gynnar deras egna ekonomiska intressen.

Min källa, hädanefter kallad MK, har en akademisk utbildning. MK är djurägare och har därför intresserat sig för de kostnadsökningar som skett inom djursjukvården.

Hen har lagt ner ett stort arbete på att gå igenom förvaltningsberättelser.

– Anicura jobbar med snabba köp och försäljningar, namnbyten och dolda agendor, hävdar MK.

En stiftelse är en juridisk person, som till skillnad från bolag och föreningar varken har ägare eller medlemmar. Stiftelser lyder under särskild lagstiftning och står under tillsyn av Länsstyrelsen.

En stiftelses uppgift är att förvalta en förmögenhet avsedd för ett visst ändamål, och sköts av en styrelse. Många stiftelser erhåller gåvor, donationer och arv. Hög moral krävs av personerna på förtroendeposterna.

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm bildades 1969 för att rädda dygnet-runt-vården när veterinärhögskolan flyttades till Uppsala.

– Det är en stiftelse med högt anseende och som fortfarande erhåller donationer, säger MK.

Från början ägde Stiftelsen hela verksamheten. Men sedan riskkaptialisternas intåg i djursjukvården har den ekonomiska kartan ritats om.

2011 började Anicura köpa upp alla djurkliniker de kunde, året därpå hakade Evidensia på. På bara två år hade de tillsammans köpt upp 65% av alla kliniker i Sverige.

Samtidigt började Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm dräneras på sina tillgångar.

Här är ett axplock av skeenden under de år som riskkapitalet varit inne i djursjukvården.

Utgångspunkten är att Stiftelsen ägde 100% av verksamheten från 1969 till 2011.

2011:

* Stiftelsens dotterbolag Stockholms Regiondjursjukhus säljs för 88 miljoner kronor till Djursjukhusgruppen i Stockholm Holding AB, som i sin tur ägs av Investmentföretaget Fidelio Capital.

Stiftelsen, alltså säljaren, ger lån till köparen.

Två av Stiftelsens styrelseledamöter har intressen i den köpande bolagssfären.

– Ska styrelsemedlemmar få fatta beslut om utförsäljning av Stiftelsens tillgångar till verksamheter där de själva har ekonomiska intressen? undrar MK.

* En omfattande försäljningsrusch drar igång med Anicura-koncernen och dess ägare Fidelio Capital.

2012:

* Stiftelsens ägarandel i aktier sjunker.

Stiftelsens kapital förvaltas av två styrelseledamöter i Djursjukhusgruppen och stiftelsen betalar ut lön och sociala avgifter till dessa för 1 280 058 kronor.

Bland intäkterna finns ett arv på 214 941 kronor som kommer in till Stiftelsen via testamente.

2013:

* Stiftelsens ägarandel i Djursjukhusgruppen har minskat till 17,81%.

Media börjar intressera sig för utvecklingen inom djursjukvården.

2014:

* Stiftelsen säljer ytterligare aktier och återinvesterar kapitalet i nybildade Cideron Animal Midco AB, och lämnar även ett lån på 100 miljoner kronor till dem.

Ett år senare är Cideron Animal Midco AB omdöpt till Anicura MC AB.

Stiftelsens aktieägande är nu nere i 3,19%.

– Har kammarkollegiet givit sitt tillstånd till att tillgångar säljs av Stiftelsen och att aktier köps i ett nybildat bolag, där aktieägandet blir 3,19 procent? undrar MK.

* Ett bidrag på 5 350 000 ges till Djursjukhuset Anicura Albano, men i förvaltningsberättelsen står det bara Albano Djursjukhus.

– Det förekommer otydligheter i förvaltningsberätteslerna som ger intryck av att man försöker dölja något, menar MK.

* Anicuras ägare investmentbolaget Fidelio Capital säljer majoriteten av sitt innehav till riskkapitalbolaget Nordic Capital. Fidelio Capital behöver inte betala skatt på reavinsten eftersom de är ett investmentbolag.

Anicura, bildat 2011, har nu övergått i Nordic Capital som är majoritetsägare.

2015:

* Folksam går ut med information om att den riskkapitalägda djursjukvården nu är ungefär 40 % dyrare än annan djursjukvård.

Stiftelsens ägarandel är nere i 2.61 % i Anicura MC AB.

– I förvaltningsberättelsen står det att man har lämnat ett ägarlån till dem på 100 miljoner kronor -är det ett ytterligare ett lån? undrar MK.

* Stiftelsen tecknar uppdragsavtal med djursjukhusen i Storstockholm, men det uppges inte vilka det gäller.

3 750 000 kronor lämnas som bidrag
“inom ramen för uppdragsavtalet” men utan vidare redogörelse för vart pengarna gått.

Bidrag på 151 000 kronor ges till Anicuras forskningsstiftelse.

6 500 000 ges till Anicura Bagarmossen.

– Jag tolkar förvaltningsberättelsen som att Stiftelsen har givit sex och en halv miljon till Anicura Bagarmossen. Varför? undrar MK.

20160923_183708

Ägarandelen har alltså gått från 100% år 2011 till 2.61% år 2015.

– Man har genom köp, försäljningar och ett namnbyte försökt förvilla skeendena, menar MK.

Carl Bonnet har i boken “De svenska riskkapitalisterna” berättat om hur riskkapitalister tömmer hela bolag. “Vi vet att värdena är väldigt uppblåsta och att man ger överdrivna framtidspronoser” skriver han i boken.

Riskkapitalisternas affärsmetod är att skapa flera olika bolag, debitera mellan bolagen, mixtra med räntor, avgifter och så vidare.

– Det är en aggressiv och avancerad skatteplanering som sker för att maximera vinsterna och föra dem utomlands till skatteparadis, förklarar MK.

Mycket av det MK berättar stämmer överens med vad en annan person klargjorde för mig 2013. Det var en ekonom med ett eget stort bolag som förklarade hur Evidensia med hjälp av skickliga revisorer lyckas uppvisa en offentlig vinst på cirka 7 procent medan pengar förs utomlands.

Anmärkingsvärt är också att Stiftelsen och Anicuras ägare Nordic Capital (och även Evidensia) har revisorer från samma koncern -PricewaterhouseCoopers AB, ett multinationell revisionsbolag.

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm har fallit offer för en rovdrift. Den töms på pengar samtidigt som den fortfarande tar emot donationer, gåvor och arv från privatpersoner.

MK lämnar nu in en ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm om granskning av förehavandena.

– Jag hoppas på skyndsam granskning från Länsstyrelsen.

Vill vi fortsätta föda riskkapitalisterna inom djursjukvården? Tio (10) svenska delägare i Nordic Capital, som alltså äger Anicura, fick 2010 – 2012 “ersättning” (de vill inte kalla det lön) på ofattbara en och en halv miljard kronor.

Tio personer. Och det är vi djurägare som betalar.

Med hänvisning till lagstadgat källskydd kommer jag ej att röja mina källor.

Lästips: “De svenska riskkapitalisterna” av C. Neurath och J Almgren (Norstedts).

Länkar:

Studie gjord vid SLU om riskkapitalet i djursjukvården.

“Veterinärerna har gett bort sin bransch” SvD

Så kapades den svenska djursjukvården/ Expressen.

Ponnymammans debattartikel hos SvT Opinion i början av augusti.

Folksam informerar om att Evidensia och Anicura ligger 40% högre i pris.

Kommentarer